13. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

03.-06.09.2020. VIRTUALNI KONGRES

KOMUNIKACIJA

E-mail:
Kontakt osoba:
Jezik korespondencije:

DETALJI UGOVORA I FAKTURE

Institucija / Kompanija:
Adresa:
Poštanski broj:
Grad:
Država:
OIB:
Valuta:
Osoba koja predstavlja kompaniju (sa titulom):
Ugovorni potpis (osoba zadužena za potpisivanje ugovora):

SPONZORSKI PAKET

Odaberite:
Izložbeni prostor (m2): (Molim Vas unesite broj kvadratnog metra, imajući na umu da je 4m2 minimum)

DODATNE SPONZORSKE OPCIJE

Odaberite: Konferencijske torbe
Bilježnice i olovke
Flyeri/letci
Sponzorstvo prostora ualska u dvoranu
LCD reklame i prikazi
Dodatne bilješke: