13. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

03.-06.09.2020. VIRTUALNI KONGRES

Organizacijski odbor 13. hrvatskog onkološkog kongresa s veseljem objavljuje novost u predaji sažetaka i postera za sve sudionike.

Svi odobreni sažetci predavanja i posteri bit će objavljeni u suplementu časopisa Libri Oncologici te moraju biti napisani na engleskom jeziku (osim postera koji mogu biti na engleskom ili hrvatskom jeziku) uz popis korištene literature.

Sukladno tome, molimo sve da prijave sažetaka naprave prema novim uputama.

 • Ime i prezime autora koji će izlagati rad potrebno je pisati velikim slovima
 • Imena i prezimena autora i koautora potrebno je pisati bez titula
 • Navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
 • Navesti e- mail adresu autora
 • Sažetci postera mogu sadržavati najviše 500 riječi, a sažetci predavanja mogu biti napisani na do 2 kartice teksta, uključujući literaturu
 • Reference nije potrebno numerički navoditi u tekstu sažetka
 • Literatura se navodi na kraju teksta, prema Vancouverskim pravilima

Molimo, pridržavajte se zadanih rokova za prijavu, jer svi sažetci moraju biti lektorirani i recenzirani prije pripreme za tisak.

Pozivamo vas, prijavite što veći broj postera, prije svega one kojima ćete prezentirati vlastite rezultate, jer će prvi autori triju odabranih postera biti nagrađeni:

 1. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu ESMO 2020. u Madridu
 2. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu CEOC- Best of ASCO 2021. u Opatiji
 3. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu HOK 2021

Online predaja sažetaka i digitalnih postera je otvorena do 15. srpnja 2020.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

Prijava sažetaka je moguća na 2 načina:

 • prijava sažetaka kao predavanje (za pozvane predavače)
 • prijava sažetaka u standardnom obliku, s napomenom da će svi sažetci biti prikazani kao posteri
 

Prijava sažetaka kao predavanje, a u slučaju kada broj riječi prelazi 500, obavlja se slanjem na mail hok@penta-zagreb.hr

Prijava sažetaka u standardnom obliku obavlja se online, preko online sustava

** moguća je prijava sažetaka bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres, a mogućnost se posebno odnosi na pozvane predavače

Rok za predaju postera u traženim formatima do 25. kolovoza 2020 (nakon odobrenog rada).

Molimo Vas pročitajte pažljivo upute za pisanje i predaju sažetaka:

Početak predaje sažetaka23.12.2019.
Kraj predaje sažetaka15.07.2020.
Obavijest o prihvaćenim sažetcima01.08.2020.
Rok za predaju digitalnih postera25.08.2020.
Obavijest o finalnom programu29.08.2020.

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

• dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png):

• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera:

Predložak: e-poster_template

UPUTE ZA UPLOAD POSTERA