Organizacijski odbor 13. hrvatskog onkološkog kongresa s veseljem objavljuje novost u predaji sažetaka i postera za sve sudionike.

Svi odobreni sažetci predavanja i posteri bit će objavljeni u suplementu časopisa Libri Oncologici te moraju biti napisani na engleskom jeziku uz popis korištene literature.

Sukladno tome, molimo sve da prijave sažetaka naprave prema novim uputama.

 • Ime i prezime autora koji će izlagati rad potrebno je pisati velikim slovima
 • Imena i prezimena autora i koautora potrebno je pisati bez titula
 • Navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
 • Navesti e- mail adresu autora
 • Sažetci postera mogu sadržavati najviše 500 riječi, a sažetci predavanja mogu biti napisani na do 2 kartice teksta, uključujući literaturu
 • Reference nije potrebno numerički navoditi u tekstu sažetka
 • Literatura se navodi na kraju teksta, prema Vancouverskim pravilima

Molimo, pridržavajte se zadanih rokova za prijavu, jer svi sažetci moraju biti lektorirani i recenzirani prije pripreme za tisak.

Pozivamo vas, prijavite što veći broj postera, prije svega one kojima ćete prezentirati vlastite rezultate, jer će prvi autori triju odabranih postera biti nagrađeni:

 1. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu ESMO 2020. u Madridu
 2. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu CEOC- Best of ASCO 2021. u Opatiji
 3. nagrada: pokrivanje troškova sudjelovanja na kongresu HOK 2021

Online predaja sažetaka i digitalnih postera je otvorena do 15. srpnja 2020.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

Prijava sažetaka je moguća na 2 načina:

 • prijava sažetaka kao predavanje (za pozvane predavače)
 • prijava sažetaka u standardnom obliku, s napomenom da će svi sažetci biti prikazani kao posteri
 

Prijava sažetaka kao predavanje, a u slučaju kada broj riječi prelazi 500, obavlja se slanjem na mail hok@penta-zagreb.hr

Prijava sažetaka u standardnom obliku obavlja se online, preko online sustava

** moguća je prijava sažetaka bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres, a mogućnost se posebno odnosi na pozvane predavače

Rok za predaju postera u traženim formatima do 25. kolovoza 2020 (nakon odobrenog rada).

Molimo Vas pročitajte pažljivo upute za pisanje i predaju sažetaka:

Početak predaje sažetaka23.12.2019.
Kraj predaje sažetaka15.07.2020.
Obavijest o prihvaćenim sažetcima01.08.2020.
Rok za predaju digitalnih postera25.08.2020.
Obavijest o finalnom programu29.08.2020.

• sažetak pisati na engleskom jeziku
• opseg sažetka: max 500 riječi – ograničenje ne vrijedi za pozvane predavače
• ime autora koji će izlagati rad pisati velikim slovima
• prezime i inicijal imena autora i koautora pisati bez titula
• navesti naziv institucije, grad i državu autora i koautora
• navesti e-mail adresu autora

• online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
• svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na “Abstract submission”. Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb “Upload”.
• svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak. 

**** Svi poslani sažetci prezentirati će se u obliku postera.
Svi posteri biti će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima.

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

• dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png):

• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera:

Predložak: e-poster_template

UPUTE ZA UPLOAD POSTERA