13. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

03.-06.09.2020. VIRTUALNI KONGRES

13. hrvatski onkološki kongres je službeno završen!

Finalni program

Objava: 21. kolovoz 2020.

PDF verziju možete preuzeti OVDJE.

17:00 – 17:10 Eduard Vrdoljak: Svečano otvaranje
17:10 – 17:30 Eduard Vrdoljak: Nacionalni strateški okvir protiv raka Republike Hrvatske
17:30 – 18:15 Satelitski simpozij: ROCHE Precizna onkologija u eri sveobuhvatnog genskog profiliranja Stjepko Pleština:  FoundationOne CDx – precizna dijagnostika za precizno liječenje Eduard Vrdoljak: ROZLYTREK® (entrectinib): Preciznom onkološkom terapijom do boljih ishoda liječenja bolesnika neovisno o tumorskom sijelu
18:15 – 19:00 Satelitski simpozij: BMS Recent data with Nivolumab: HNSCC and RCC Moderator: Eduard Vrdoljak Eduard Vrdoljak: Recent data with Nivolumab: HNSCC and RCC Zoran Rakušić: HANNA – A Real-world nivolumab trial in Head and Neck Cancer from Germany Marija Gamulin: Renal Cell Carcinoma – Durable responses with combined Immunotherapy – Long-Term Follow up of CheckMate 214 trial Tomislav Omrčen: Renal Cell Carcinoma – Real-world data with nivolumab in Croatia (and Malta and Hungary)
19:00 – 19:30 Satelitski simpozij: SANOFI Što je novo u liječenju planocelularnog karcinoma kože? Moderator: Eduard Vrdoljak Branka Petrić Miše:  Cemiplimab u liječenju planocelularnog karcinoma kože Luka Simetić: Prva iskustva s lijekom cemiplimab
08:15 – 08:45

Snježana Tomić:

Pregledno predavanje: Uloga patologa u suvremenom onkološkom liječenju

 RAK DOJKE
 Voditelji: Ingrid Belac Lovasić, Ivan Milas
08:45 – 09:00Paula Podolski: Uloga i mjesto neoadjuvantne terapije raka dojke danas
09:00 – 09:15Tajana Silovski: Adjuvantna terapija raka dojke danas
09:15 – 09:30Marija Ban: Optimalno liječenje metastatskog luminalnog raka dojke
09:30 – 09:45Martina Bašić Koretić: Optimalno liječenje metastatskog HER-2 pozitivnog raka dojke
09:45 – 10:00Natalija Dedić Plavetić: Optimalno liječenje metastatskog trostruko negativnog raka dojke
10:00 – 10:40

Prikaz slučajeva 

 

Ana Tečić Vuger: Her-2 pozitivni rak dojke

 

Inga Marijanović: Luminalni tip raka dojke

10:40 – 11:00STANKA ZA KAVU
11:00 – 11:30

Satelitski simpozij: PFIZER

“IBRANCE U NOVOM SVIJETLU”

Moderator: Eduard Vrdoljak

Eduard Vrdoljak: IBRANCE i COVID-19

Paula Podolski: Dokazi iz stvarnog svijeta (rwe) u metastatskom raku dojke

Robert Šeparović: Značaj ishoda prijavljenih od strane bolesnika (pro) kod liječenja lijekom IBRANCE

11:30 – 12:00

Satelitski simpozij: NOVARTIS

Umjetnost liječenja HR+HER2- metastatske bolesti

Moderator: Eduard Vrdoljak

Ante Strikić: Prikaz liječenja bolesnice s HR+HER2-PIK3CA mutiranim metastatskim karcinomom dojke

Eduard Vrdoljak: Optimalno liječenje HR+HER2-PIK3CA metastatskog raka dojke

12:00 – 12:45

Satelitski simpozij: ROCHE

Novi standardi u dijagnostici i liječenju bolesnica s HER2 pozitivnim i TN rakom dojke

Moderator: Eduard Vrdoljak

Panelisti: Snježana Tomić, Stjepko Pleština, Robert Šeparović

 SUPORTIVNA TERAPIJA
 Voditelji: Robert Šeparović, Damir Gugić
12:45 – 13:00Ivan Radoš: Suvremeno liječenje maligne boli
13:00 – 13:15Veljko Đorđević i Marijana Braš: Psihoonkologija danas: HR i svijet
13:15 – 13:30Željko Krznarić i Darija Vranešić Bender: Optimalni pristup u sprečavanju i liječenju maligne kaheksije
13:30 – 14:00

Satelitski simpozij: ABBOTT

Personalizirani pristup nutritivnoj skrbi onkološkog bolesnika

Moderator:  Ingrid Belac Lovasić

Tomislav Omrčen i Marko Zelić: Prikaz slučaja uz raspravu

14:00 – 15:15STANKA ZA RUČAK
 

RAK PLUĆA

 Voditelji: Miroslav Samaržija, Ivan Gudelj
15:15 – 15:30Miroslav Samaržija: Probir i dijagnostika raka pluća: kako do optimalne i pravovremene dijagnoze
15:30 – 15:45Marijo Boban: Optimalno liječenje NSCLC stadija III
15:45 – 16:00Marko Jakopović: Ciljana terapija diseminiranog NSCLC
16:00 – 16:15Sanja Pleština: Kemoterapija i imunoterapija diseminiranog NSCLC
16:15 – 16:30Ivana Canjko: Pristup bolesniku s moždanim presadnicama raka pluća

16:30 – 17:10

Prikaz slučajeva

 

Krešimir Tomić: Metastatski rak pluća s dijagnosticiranom mutacijom na koji postoji ciljana terapija

 

Vide Popović: Metastatski rak pluća liječen imunoterapijom

17:10 – 17:30Pauza za kavu
17:30 – 18:15

Satelitski simpozij: ROCHE

Standardi u kliničkoj praksi liječenja raka pluća

Moderator: Marko Jakopović

Marijo Boban: Alecensa®: standard u prvoj liniji liječenja bolesnika s ALK+ rakom pluća nemalih stanica

Dina Mihelčić Korte: TECENTRIQ® u drugo linijskom liječenju raka pluća nemalih stanica – prikaz slučaja

Kristina Krpina: TECENTRIQ® u liječenju raka pluća malih stanica (ES-SCLC) – prikaz slučaja

18:15 – 19:00

Satelitski simpozij: MSD

Unaprjeđenje skrbi bolesnika s rakom pluća

Panel diskusija: Marko Jakopović, Marijo Boban, Ante Marušić

19:00 – 19:30

Satelitski simpozij: Boehringer Ingelheim

Liječenje uznapredovalog NSCLC

Moderator: Miroslav Samaržija

Marko Jakopović: Mjesto nintedaniba u okviru trenutnih terapijskih opcija  u liječenju uznapredovalog NSCLC

Ivana Canjko: Afatinib u prvoj liniji liječenja NSCLC EGFR + bolesnika

 PROBAVNI TUMORI
 Voditelji: Stjepko Pleština, Marko Zelić
09:00 – 09:15Josipa Flam: Optimalno liječenje lokoregionalnog raka rektuma
09:15 – 09:30Juraj Prejac: Optimalno liječenje diseminiranog raka debelog crijeva
09:30 – 09:45Tomislav Omrčen: Imunoterapija u liječenju probavnih tumora
09:45 – 10:15

Satelitski simpozij: SERVIER

Kako poboljšati preživljenje i održati kvalitetu života bolesnika s mCRC u kasnijim linijama liječenja

Moderator: Eduard Vrdoljak

Stjepko Pleština: Kako primijeniti rezultate kliničkih studija u svakodnevnoj kliničkoj praksi kod bolesnika s prethodno tretiranim mCRC-om

Juraj Prejac: Retrospektivna analiza ishoda liječenja pacijenata liječenih trifluridinom/tipiracilom u KBC Zagreb

Eduard Vrdoljak: Liječenje mCRC-a na Klinici za onkologiju, KBC Split

10:15 – 10:30STANKA ZA KAVU
10:30– 11:00

Satelitski simpozij: ELI LILLY

Pristup bolesniku s metastatskim tumorom

Moderator: Stjepko Pleština

Ilijan Tomaš: Važnost planiranja terapije u liječenju metastatskog raka želuca

Ingrid Belac Lovasić: Zašto abemaciclib u liječenju uznapredovalog HR+ HER2- raka dojke

11:00 – 11:15Borislav Belev: Neuroendokrini tumori GI trakta
11:15 – 11:30Jasna Radić: Novosti u liječenju HCC-a i raka žučnih kanala
11:30 – 11:45Vesna Bišof: Neoadjuvantno /adjuvantno liječenje raka želudca
11:45 – 12:15

Prikaz slučajeva

Zdenka Gojković: Rak gušterače

Željko Vojnović: Rak kolona

12:15 – 12:45Liz O`Riordan: Improving the quality of patient care – my story
12:45 – 14:00PAUZA ZA RUČAK
 GINEKOLOŠKI TUMORI
 Voditelji: Ana Fröbe, Višnja Matković
14:00 – 14:15Jasna Marušić: Novosti u liječenju raka vrata maternice
14:15 – 14:30Branka Petrić Miše: Optimalno liječenje raka jajnika
14:30– 14:45Kristina Katić: Optimalno liječenje raka tijela maternice
14:45 – 15:15

Prikaz slučajeva

 

Ana Marija Bukovica: Rak jajnika

 

Ivana Tica Sedlar: Rak endometrija

15:15 – 16:00

Satelitski simpozij: ASTRAZENECA

How to implement change in clinical practice of ovarian cancer

Eduard Vrdoljak: How to implement change in clinical practice of ovarian cancer

Tajana Silovski: Changing clinical practice of ovarian cancer

16:00 – 16:15STANKA ZA KAVU
16:15 – 16:45

Satelitski simpozij: NOVARTIS

Promjena paradigme u liječenju melanoma

Moderator: Nina Dabelić

Branka Petrić Miše: Kako pravilno liječiti melanom stadija III?

Jasmina Marić Brozić: Bolesnikov pogled na liječenje

 MELANOMI
 Voditelji: Antonio Juretić, Ivan Milas
16:45 – 17:00Nina Dabelić: Novosti u ciljanoj terapiji melanoma
17:00 – 17:15Antonio Juretić: Novosti u imunoterapiji melanoma
17:15 – 17:30Jasmina Marić Brozić: Nuspojave imunoterapije i kako ih zbrinjavati
17:30 – 18:00

Prikaz slučajeva 

 

Ana Majić: Metastatski melanom BRAF pozitivan

 

Ira Pavlović Ružić: Metastatski melanom BRAF negativan

18:00 – 18:45

Satelitski simpozij: MSD

Unaprjeđenje skrbi bolesnika s melanomom

Panel diskusija: Mirna Šitum, Davorin Herceg, Nina Dabelić

18:45 – 19:15

Satelitski simpozij: TAKEDA

Liječenje bolesnika s ALK pozitivnim rakom pluća u eri novih ALK inhibitora

Moderator: Miroslav Samaržija

Predavači: Miroslav Samaržija, Marijo Boban

08:15 – 08:30

Uroš Smrdel:

Pregledno predavanje 4: Sterotaksijska radioterapija: optimalno korištenje u suvremenoj onkologiji

 UROGENITALNI TUMORI
 Voditelji: Tomislav Omrčen, Boris Ružić
08:30 – 08:45Marija Gamulin: Rak testisa; između deeskalacije i transplatacije matičnih stanica koštane srži
08:45 – 09:00Dag Zahirović: Hormonsko liječenje raka prostate
09:00 – 09:15Milena Gnjidić: Novosti u nehormonskom sistemnom liječenju raka prostate
09:15 – 09:30Mladen Solarić: Novosti u radioterapiji raka prostate
09:30 – 10:00

Satelitski simpozij: PFIZER

Induvidualizirani pristup u liječenju raka bubrega s ciljem postizanja najboljih mogućih ishoda

Moderator: Marija Gamulin

Marijana Jazvić: Odabir pravog lijeka za pravog bolesnika

Marija Gamulin: Bavencio u kombinaciji s aksitinibom u prvoj liniji liječenja uznapredovalog raka bubrega

10:00 – 10:30

Satelitski simpozij: SANOFI

Kako odabrati optimalnu terapiju za svakog bolesnika s metastaskim rakom prostate?

Moderator: Ana Frobe

Panel: Marija Gamulin i Tomislav Omrčen

10:30 – 10:45STANKA ZA KAVU
10:45 – 11:15

Satelitski simpozij: ROCHE

Liječenje raka urotela i klinička praksa

Predavači: Marija Gamulin, Marijana Jazvić

11:15 – 11:45

Satelitski simpozij: J&J

Novi pomaci u liječenju raka prostate

Marija Gamulin: Liječenje mHSRP

Tomislav Omrčen: Liječenje KRRP

11:45 – 12:00Ante Strikić: Adjuvantno i neoadjuvantno liječenje raka mjehura
12:00 – 12:15Marijana Jazvić: Sustavno liječenje raka mokraćnog mjehura
12:15 – 12:30Jure Murgić: Novosti u sustavnom liječenju raka bubrega
12:30 – 13:00

Prikaz slučajeva

 

Zvonimir Curić: Rak bubrega

 

Anuška Budisavljević: Rak prostate

13:00 – 13:30

Satelitski simpozij: ASTELLAS

Rano liječenje mKRRP-a*

* mKRRP = metastatski kastracijski rezistentan rak prostate

Moderator: Tomislav Omrčen

Marija Gamulin: Zašto moramo liječiti mKRRP ranije?

Tomislav Omrčen: Kako iskustva bolesnika mogu utjecati na odabir optimalnog lijeka?

13:30ZATVARANJE KONGRESA

Napomena:

  • Predlažemo korištenje preglednika Google Chrome ili Microsoft Edge
  • Preglednik Internet explorer nije u mogućnosti učitati sve podatke, jer se preglednik više ne ažurira/koristi