13. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

03.-06.09.2020. VIRTUALNI KONGRES

Prijava osobnih podataka za sudjelovanje na kongresu

Svi sudionici 13. hrvatskog onkološkog kongresa se mole da ostave osnovne osobne informacije i kontakt broj, a u svrhu slanja promotivnih materijala na kućne adrese tijekom održavanja virtualnog kongresa.

Podaci će se koristiti isključivo za potrebe slanja materijala, a ukoliko sudionik ne želi dostaviit adresu, materijali neće biti poslani.