13. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

03.-06.09.2020. VIRTUALNI KONGRES

PROFESIONALNI KONGRESNI ORGANIZATOR

Penta d.o.o.
Izidora Kršnjavoga 25
10000 Zagreb

Kontakt osoba za financijske upite: Katarina Sertić
T: +385 1 4553 290
E: hok@penta-zagreb.hr
 
Kontakt za upite vezane za registraciju: HOK tim
 

Kontakt osoba za sponzorske upite: Tajana Dankić
T: +385 1 4628 609
E: tajana.dankic@penta-zagreb.hr

E-mail za sudionike: hok@penta-zagreb.hr

radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak: 
Subota i nedjelja: 
Praznici:

08:00 – 17:00
zatvoreno
zatvoreno