13. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

03.-06.09.2020. VIRTUALNI KONGRES

Hrvatska liječnička komora je u procesu dodijele bodova za 13. hrvatski onkološki kongres

– za aktivno sudjelovanje: 15 bodova
– za pasivno sudjelovanje: 10 bodova

Prijava Vaših podataka, u svrhu prijave za HLK bodove moguća je tijekom registracije i online, putem LINK-a.

Bodovi će biti dodjeljeni sudionicima koji su sudjelovali na predavanjima, a praćenje aktivnosti će biti putem QR koda koji je vezan za svakog sudionika, te prati ulaske i izlaske s predavanja.

  * Ukoliko ste Vaše podatke upisali na registracijskom pultu agencije Penta, u Opatiji, ponovni upis nije potreban.

** Kako bi Vaše podatke smjeli u Vaše ime proslijediti u Hrvatsku liječničku komoru, obvezno je prilikom prijave bodova odabrati opciju DA

*** Bodovi će se dodjeljivati sukladno potvrđenim i plaćenim kotizacijama, a na temelju finalnog obračuna do 60 dana nakon kongresa